REKLAMACJE

1 Reklamowany towar wraz dowodem zakupu i  zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy zgłaszać na adres:
LAK MAGIC, ul. Powstańców 27, Częstochowa

2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o opisanie:
•Nazwy towaru
•Daty zakupu
•Dowód sprzedaży
•Cenę jednostkową
•Imię i nazwisko reklamującego
•Adres reklamującego
•Datę stwierdzenia wady i jej okoliczności wystąpienia
•Szczegółowy opis uszkodzenia
•Roszczenie
•dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
•gotowy DRUK do pobrania  Pobierz Formularz

3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą  gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego Klienta.

5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania towaru niezgodnego z przeznaczeniem.